8

Con sông thanh bình ( 58 x 62 cm, tranh sơn dầu trên vải )