Đường cao tốc Thái Bình Dương chạy dọc ven bờ Nam CALI

Thuận tại thành phố Laguna Beach

Phòng tranh triên lãm các tác phẩm đương đại Trung hoa ( Sơn dâu trên vải )

Một quán ăn tại Laguna Beach

Thành phố Huntington beach

Thành phồ Newport Beach