Nguyễn Phan Anh va nhà báo Vũ Chung

các tác phẩm được trưng bày tạm thời tại Tòa báo Viễn Đông

Thuận và Phan Anh bên tác phẩm ” Một ngày ẩm ướt “

Những tác phẩm được treo tại khu triển lãm nghệ thuật của trường Đại Học SOKA, miền Nam CALI

Thuận ở tầng một Founders Hall