2005(13)

Đại sứ Pháp Ngài Jean Fransois Blare

Đại sứ Thụy Điển Bà Anna Lindstedt tại Triển lãm

Phó Đại sứ CH Pháp Ngài Eric BERTI và Phu nhân tại phòng tranh

Xóm cũ (Sơn dầu trên vải: 73×90 cm)
( Đã bán US $ 1500)

Ngày mùa (Sơn dầu trên vải: 80×100 cm)
(Đã bán US $ 1730)

Sông nước An Giang (Sơn dầu trên vải: 60×80 cm)
(Đã bán US $ 1120)

Ngài Pierre Blanchard và Phu nhân Annick Blanchard (Cán bộ ĐSQ Pháp)

Ngõ nắng (Sơn dầu trên vải: 52×36 cm)
(Đã bán US $ 690)

Một chiều tây bắc (Sơn dầu trên vái 64 x 49 cm)
(Đã bán US $ 840)

Xóm nghèo ( Sơn dầu trên vải 80 x 100 cm)
(Đã bán US $ 1000)

2005(25)

Lễ khai mạc Triển lãm tranh