Vườn hoa Tây Tựu

Trung tâm thủ đô SEOUL

Biêt thự của hoàng gia  ” Changdeokgung ” do nhà vua TAEJONG xây dựng năm 1405.