18

Người đàn bà câu cá (Sơn dầu trên vải: 80×100 cm) trien lam tai Hoa Ky thang 4/2006