Số 16 phố Ngô Quyền Hà Nội là Nhà triển lãm Tranh, Tượng thường xuyên của các Họa sĩ Việt Nam