VietBao Gallery nằm trên đường Moran, thành phố Westminster, Cali, nơi thường triển lãm tranh của các họa sỹ Mỹ gốc Việt

Họa sĩ Huy Dung va Vinh Huong

VietBao Gallery

Ngõ nắng, 92 x 122cm – 36 ” x  48 ” Sơn dầu trên vải

VietBao Gallery

Dòng sông thời thơ ấu, 100 x 120 cm

Thuận va nghệ sỹ điện ảnh Kiều Chinh